Singaporean Dishes 美食插画 by Tuan Nini

 

这是罗马尼亚插画师Tuan Nini的作品,最近王宝强的离婚风波闹得沸沸扬扬,其实主要引发大家关注的原因很简单,因为这样的事件已经变成了全民关注的社会问题。那句鸡汤说的好:唯有爱与美食不可辜负。

 

Singaporean Dishes (1) Singaporean Dishes (2) Singaporean Dishes (3) Singaporean Dishes (4)

 

转载须注明: 内容转载自:灵感日报

本文链接地址: Singaporean Dishes 美食插画 by Tuan Nini

Post Comment